VILKÅR


VILKÅR OG SALGSBETINGELSER

VILKÅR OG SALGSBETINGELSER

Jubilum AS, Aslakveien 14E, 0753 Oslo
Tel: 22 44 04 55
Mob: 94 38 66 73
e-mail: post@jubilum.no
e-mail: vibeke@jubilum.no
www.jubilum.no

Dette er en lukket nettbutikk for næringslivet (eksisterende og nye kunder) og er ment å være et supplement til vår generelle kundeservice og konsulentveiledning ved valg av gaver til forskjellige anledninger.
Etter at du har registrert deg som B2B/-virksomhets kunde og vi har kontrollert at våre betingelser om salg til virksomheter er oppfylt vil du motta et logon. Om det etter tildeling av tilgang fremkommer at registreringen ikke følger våre retningslinjer tar vi oss retten til å lukke din tilgang.

KJØPSBETINGELSER
For å være kunde hos oss må din virksomhet være registrert med organisasjonsnummer og handle i volum.
Alle bestillinger som kommer direkte inn via vår nettbutikk er ikke å regne som bindende inntil de er manuelt gjennomgått av oss og du mottar en formell ordrebekreftelse.
Jubilum AS forbeholder seg retten til å avvise bestillinger ved f.eks. for korte leveringstider, for høyt antall enheter, utgåtte gaveartikler og andre avvik som umuliggjør en trygg og sikker leveranse.

Ved store ordre og ved spesialproduksjon inngår vi en egen avtale med 30% upfront.

LEVERINGSBETINGELSER fra vår nettbutikk
Ved kjøp over kr 5000,- gebyr- og fraktfritt.
Ved kjøp mellom kr 2500 og kr 5000,- betales frakt og fortolling
Kjøp under kr 2500,- avtales spesielt og det betales gebyr kr 350,- + eventuelle tilleggskost som pris beregnet for brutte pakninger mv.

LEVERINGSTID
For volumordre gjelder egne leveringstider. Vennligst sett opp ditt ønske på din bestilling før du sender den inn. Etter manuell kontroll vil den endelige ordrebekreftelsen inneholde beste leveringstid.

PRODUKTGARANTI
I henhold til kjøpsloven

BETALINGSBETINGELSER
15 dager fra fakturadato netto. Ved for sen betaling beregnes rente med 1,5% pr. påbegynt måned

RETURVARER
Varer tas kun i retur etter forhåndsgodkjent avtale. Varer som blir returnert uten avtale blir tilbakesendt. Normalt aksepterers kun returnering av uåpnet, uskadet originale kartonger med varer uten bruksspor. For omkostninger ved behandling av returvarer tvil det trekkes 15% fra krediteringen.

SPESIALPRODUKSJON
For spesialproduserte varer er det ingen returrett. Vær derfor nøye i prosessene rundt godkjenning av skisser og originaler. Bestill gjerne prøver av valgt produkt for å sikre at de er som ønsket.

Det tas forbehold om trykkfeil og mangler

SALGSBETINGELSENE VÅRE KAN DU LASTE NED. Se under.